iStock-1225375936m-me.jpg

Kes­tä­vyys­läh­töi­ses­tä ajattelusta kilpailuetua

Kestävä kilpailukyky edellyttää uudenlaista osaamista. Onnistuminen rakentuu tasapainosta yrityksen vastuullisen toiminnan ja  kestävän kysynnän välillä. Edelläkävijät osallistuvat myös yhteiskunnallisesti ja planetaarisesti merkityksellisten positiivisten muutosten toteuttamiseen. 


Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään kestävyyslähtöisen ajattelun mahdollisuuksia. Ratkaisumme ammentavat tutkimuksesta ja monialaisesta käytännön kokemuksesta. Asiakkaitamme yhdistää uteliaisuus ja aito pyrkimys kestävien ratkaisujen toteuttamiseen.

Työmme numeroina

Vai­kut­ta­vuus­työm­me nu­me­roi­den valossa.

Hanketta ja stra­te­gi­aa

Spar­raus­ta

Pu­heen­vuo­roa

Kou­lu­tus­ta

Julkaisua

In­ves­toin­ti­mal­lin­nus­ta

PsQgatSmoa8-me

Meitä yhdistää uteliaisuus, rohkeus ja pyrkimys totuuteen.

Toimimme tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa. Asiantuntijamme ovat eri tieteenalojen tutkijoita, tohtoreita tai toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­via. Laaja-alainen käytännön kokemuksemme tukee uuden tiedon hyödyntämistä vastuullisten ja vaikuttavien ratkaisujen toteuttamisessa.


Leadconsin omistaa Jonna Heliskoski, joka toimii myös yrityksen päävastuullisena konsulttina.

Yhteiskehittäminen

Ko­ke­muk­sem­me

Vastuullisuus- ja vai­kut­ta­vuus­stra­te­giat

Sosiaalinen markkinointi

Vai­kut­ta­vuusin­ves­toi­mi­nen

Vaikuttavat hankinnat


Lapsiperheiden tukeminen

Ikääntyvien toimintakyky

Nuorten työllisyys

Eriarvoisuus

Kulttuuripalvelut

Onnettomuuksien ehkäisy

Tiedepääoma

In­no­vaa­tio­eko­sys­tee­mit

Digiloikka

Muutosjohtaminen

Työhyvinvointi ja palautuminen

Hyvinvointi ja terveys

Leadcons Oy

Y-tunnus 1023118-7

CEO Jonna Heliskoski

jonna.heliskoski@leadcons.fi

+358 40 165 8585

© Leadcons Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.